Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Závada okr. TopolčanyHľadať
 
 

Materská škola

História MŠ

História materskej školy

"Opis z kroniky"

Materská školaV roku 1979 bola daná do prevádzky aj Materská škola, ktorá bola umiestnená v bývalej budove školy. Obytné priestory patriace školi boli zbúrané, triedy sa zrenovovali, bola pristavená jedáleň, sociálne miestnosti, kancelárie a upravené okolie. Vyučuje sa len jeden ročník a to len deti, ktoré idú v nasledujúcom roku do prvého ročníka - predškolská výchova.

V materskej škole bola jedna trieda s 26 deťmi zapísanými na predškolskú výchovu. Riaditeľka bola s. Eva Páleníková a učiteľkou bola Dana Kapustová. Už v tomto období sa organizovali rôzne podujatia ako MDŽ a VOSR.

V roku 1982 materská škola má otvorenú jednu triedu s počtom detí 30. Chodia sem deti zo Závady, Velušoviec i Podhradia, skadiaľ ich rodičia vozia autobusom. V tomto kalendárnom roku sa menili sily. Riaditeľka s. Páleníková sa presťahovala, s. D. Kapustová odišla na materskú dovolenku, za čas zastupovala s. Klobučníková z Velušoviec, tá tiež odišla na materskú dovolenku, teraz ju zastupuje s. Kotešovská z Topoľčian a s. Kišacová z Prašíc. V nasledujúcom roku by sa mali sily na MŠ stabilizovať.

V roku 1983 MŠ m jednu triedu s 32 deťmi od troch do šiestich rokov. V roku 1983 bola znovu zmena vyučujúcich. 24. januára nastúpila po materskej dovolenke s. Kapustová, odišla s. Kotešovská, ktorá bola len na zastupovanie, 4. júla 1983 odišla riaditeľka školy s. Eva Páleníková a 1. septembra nastúpila ako riaditeľka s. Anna Klobučníková.

Akcie, ktoré MŠ poriadala: kultúrny program k MDŽ a VOSR, na miestnom ihrisku poriadala MDD formou hier a športových podujatí a súťaží, a 22. decembra slávnosť pod jedličkou - privítanie Deda Mráza, na ktorej boli prítomní aj rodičia.

 

 

Materská škola

Motýlik  v Závade

 

 

V šk. roku 2011/2012 navštevuje Materskú školu v Závade 14 detí vo vekovom období od 3 do 6 rokov. Vzdelávanie a výchova detí sa uskutočňuje počas všetkých činností, ktorými sa deti v priebehu dňa zaoberajú. Dodržiava sa  vyvážený pomer medzi spontánnymi a riadenými aktivitami. Všetky činnosti obsahujú prvky tvorivosti a hry. To, čo si pedagóg určí ako denný vzdelávací cieľ, dosahuje spoločne s deťmi spontánne hrou, ale aj cielenou formou učenia. Učenie detí v materskej škole je totiž vždy  založené na aktívnej účasti, na zmyslovom vnímaní, prežívaní a interaktívnom učení s prvkami tvorivej dramatiky v skupine, ale hlavne individuálnym prístupom pedagóga ku každému dieťaťu.

 

Štruktúrované prostredie v triedach vytvára podmienky na to, aby si deti mohli vyberať z viacerých, ku konkrétnemu cieľu smerujúcich činností v malých skupinkách v tzv. centrách aktivít. Zároveň sa tak vytvárajú podmienky pre rozvoj detských schopností spolupracovať, činnosť plánovať, rozdeliť si úlohy, rešpektovať názory spoluhráča, ale vedieť aj presviedčať spoluhráčov a zdôvodňovať vlastné názory, postoje, postupy v hre. Prostredie našej materskej školy je vhodné pre pozitívne ovplyvňovanie osobnosti dieťaťa.

 

Našou prioritou je komplexný rozvoj dieťaťa s prihliadnutím na sociálne vzťahy, na pozitívne mravné zásady, na rozvoj a zdokonaľovanie komunikačných zručností. Snažíme sa dieťa viesť k odbúraniu egocentrizmu, k ohľaduplnosti, ku kamarátstvu a k rešpektovaniu potrieb druhých. Za samozrejmosť pokladáme, že dieťa sa stane s pomocou svojho pedagóga zručné a samostatné v sebaobsluhe.

 

Materská škola Motýlik obohacuje výchovu a vzdelávanie o základné zásady pri ochrane a tvorbe prírody a životného prostredia, o prvky psychohygieny a zdravý spôsob života.

 


 

Separovaný zber

Obec separuje papier, plasty, tetrapaky, kovové obaly, sklo.

V súlade so Zák. č. 121/2013 o ochrane osobných údajov upozorňujeme spoluobčanov aj navštevníkov obce, že od 1. sept. 2013, je obec monitorovaná kamerovým systémom.

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka